Jogszabályok

Honlapunkon elsősorban kedvezmények, kedvezményre jogosító utalványok kerülnek meghirdetésre.
A Hírnök Média Bt. nem számít ajándékozottnak, vagy ajándékozónak, mivel kizárólag a felületet, promóciót, illetve a reklámozást biztosítja.

Ajándékozással, reklámmal kapcsolatos jogszabályok

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 1. § (1) bekezdése alapján szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénz fizetése vagy vagyoni érték nyújtása fejében, meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá.
A kódok, kedvezmények, ajándékutalványok hozzáférése ingyenes – nem kell pénzt fizetni, vagyoni értéket nyújtani – e-mail (HírM@ail) üzenetben érkeznek és bárki beválthatja!

Szja tv. 1. sz. mellékletének 8.14
8.14. a kifizető, kifizetőnek nem minősülő külföldi személy által
a) üzletpolitikai (reklám) céllal magánszemélyek széles körében nyilvánosan meghirdetett kampány keretében, a juttatás feltételének – ha az nem vetélkedő, nem verseny és nem a szerencsejátékok szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó sorsolás eredménye – megfelelő magánszemély számára adott
aa) árengedmény,
ab) visszatérítés vagy áru, szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más kedvezmény, ideértve, ha az – megjelenési formájától függetlenül – árura, vagy szolgáltatásra váltható érték;
b) üzleti forgalmának növelése érdekében valamely termék megismertetése céljából adott áruminta, azzal, hogy árumintának minősül a képviselt termék olyan jellemző kisebb része, vagy mennyisége, amely kizárólag a képviselt termék bemutatására szolgál, és amely fizikai állapotánál, vagyoni értékénél fogva tartós használatra és más cél elérésére nem alkalmas;

  1. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

Adóalapba nem tartozó, illetőleg költségnek nem számító tételek
7. § (1)
s) a reprezentációt és az üzleti ajándékot, ha a juttatót az adott juttatás tekintetében a belföldi jogszabály alapján nem terheli adókötelezettség;
w) a kifizető által kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás szokásos piaci értékéből a magánszemély által meg nem fizetett azon részt, amely nem haladja meg a termék szolgáltatás független féltől történő megszerzésekor a kifizető által elért (elérhető) árengedmény összegét;

(9) E § alkalmazásában
a) csekély értékű ajándék: a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás;

3. § 27.  Üzleti ajándék: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány).


Mivel a Hírnök Média Bt. nem számít ajándékozottnak, vagy ajándékozónak, ezért amennyiben bármilyen adózással, vagy egyéb jogszabállyal kapcsolatos kötelezettség keletkezik, az kizárólag az ajándékozó, illetve ajándékozott kötelezettsége, amelyért  a Hírnök Média Bt. nem vállal felelősséget.